Mankkaan koulun luma-linja

Espoolaisen Mankkaan koulun matemaattis-luonnontieteellisen linjan painotusaineina ovat matematiikka ja fysiikka.

Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Luokalle otetaan pääsykokeiden perusteella enintään 20 oppilasta.

MATEMATIIKKA

Opetuksessa painotetaan erityisesti tarkkaa matemaattista ilmaisua, ratkaisun loogista etenemistä välivaiheiden kautta sekä ongelmanratkaisun menetelmiä. Määritelmät esitetään 7. luokalta lähtien lukion pitkän matematiikan mukaisilla merkinnöillä ja uusien asioiden yhteydessä käytetään myös matemaattisia todistuksia.

Matemaattisten taitojen kehittämisen ohella tutustutaan myös matematiikan historiaan. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää eri matematiikan aihealueet kokonaisuutena, jonka kehittyminen aikojen alusta nykyaikaan ja edelleen tulevaisuuteen johtuu ihmisen tarpeesta ymmärtää ympäröivän todellisuuden lainalaisuuksia, tutkia tuntematonta ja luoda jotakin uutta.

Linjalaiset etenevät opinnoissaan samassa aihejärjestyksessä muiden luokkien kanssa seitsemännellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Kaikilla matematiikan tunneilla käytetään painotusmateriaalia ja oppilaille opetetaan yleisen opetussuunnitelman (OPS) sisällöt syventäen ja aihepiireittäin laajentaen.

Yhdeksännellä luokalla seurataan edelleen OPS:aa, mutta syvennetään opittuja aiheita muista luokista poiketen yhteistyössä Etelä-Tapiolan lukion kanssa sekä opiskellaan OPS:an ulkopuolelta aiheisiin soveltuvia osia. Keväällä opiskellaan lukion matematiikan 1. kurssi ja kurssin koe suoritetaan Etelä-Tapiolan lukiossa.

Matematiikan kurssit arvostellaan kahdella arvosanalla. Kokeet sisältävät yleisopetuksen mukaiset tehtävät, joista määräytyy matematiikan arvosana. Painotetun matematiikan arvosana muodostuu peruskokeesta ja vaativammasta painotuskokeesta suhteessa 2:1. Koeaika on pidempi kuin normaaliluokilla.

Opiskelu painotusluokalla vaatii motivaatiota ja sitoutumista, joita arvioidaan jatkuvalla näytöllä. Oppilas voidaan tarvittaessa siirtää normaaliluokalle. Perusopetukseen liittyvän kirjan lisäksi oppilaat saavat käyttöönsä lisämateriaalia.

FYSIIKKA

Painotusluokille opetetaan kokonaisuudet normaaliluokkia laajemmin; osittain aiheet tulevat opetussuunnitelman ulkopuolelta ja ovat sisällöiltään vaativampia.

Oppilaiden ajattelua kehitetään muodostamalla teorioista yhtenäisiä kokonaisuuksia, korostamalla syy-seuraussuhteita ja luonnonilmiöiden taustoja. Tällä pyritään siihen, että ongelmien ratkaisut eivät jää irrallisiksi säännöiksi eikä opiskelusta tule pelkkää ulkoa lukemista.

Lisäksi fysiikan opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti painotusmatematiikassa opittuja taitoja. Arviointi tapahtuu kuten matematiikassa.

ESITTELYVIDEOT

Painotuslinjan vetäjä, matematiikan ja kemian lehtori Johannes Aaltonen avaa LUMA-linjan toimintaa ja tarpeellisuutta.

Mankkaan koulun rehtori Nina Ala-Ojala kertoo koulun ja painotuslinjan käytänteistä.

Matikkamankkaan alumnit eli entiset oppilaat kertovat kokemuksiaan Mankkaan LUMA-linjalla opiskelemisesta.

Matikkamankkaan nykyiset oppilaat kertovat kokemuksiaan Mankkaan LUMA-linjalla opiskelemisesta.

Sakari Heiskanen, kahden entisen oppilaan isä, kertoo LUMA-linjan vaikutuksista.

JOHANNES AALTONEN

matematiikan opettaja
johannes@matikkamankkaa.fi

SAMI NIEMONEN

fysiikan opettaja
sami@matikkamankkaa.fi

MANKKAAN KOULU

Mankkaansuo 8, 02180 Espoo
PL 3225, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 043 826 5902
www.mankkaaya.fi